بیشتر

غذای خانگی مشابه رژیم غذایی طبیعی یا سنتی نیست . سگ ها در محیط طبیعی با شكار و ته مانده خواری ارتزاق می كنند و در اغلب موارد هر روز به غذا دسترسی ندارند. گربه ها ترجیح می دهند برای وعده های كوچك بیشتری در طول روز و شب شكار كنند . رژیم غذایی آن ها بسته به دسترسی فصلی و نمایل آنها به مصرف كامل حیوانات كوچكتر شامل تمام ارگان های بدن حیوانات شكار شده و با تنوع مختلفی می باشد . كاملا مشخص است كه تغذیه سگ ها و گربه ها با ارگان های خاص حیوانات مانند جگر مرغ ، گوشت گوساله و یا سینه مرغ نمی تواند مشابه پیچیدگی های رژیم طبیعی آنها باشد . زیرا شما نمی توانید بخشهای مختلف گوشت و ارگانهایی كه آنها به طور طبیعی مصرف می كنند و همینطور حیوان كامل را برای آنها تهییه كنید.

خانه محصولات ماتماس با ما